O mně

 
Sochařský reliéf v obrazech Stanislava Žampacha
 
Proč maluji:
 
V poslední době si stále častěji uvědomuji, že stejně
tak jako pracuji s barvami a tmelem, pracuji zároveň
i s energií, kterou do svých obrazů předávám. 
Spíše než konkrétní hmatatelné věci pak maluji 
symboly, které představují můj vnitřní svět. 
Maluji, protože mne to nesmírně baví, přináší mi to
radost a uspokojení. Právě při malování cítím pozitivní 
energii, kterou skrze svou tvorbu předávám dál.
 
 
Svou výtvarnou techniku bych stručně popsal jako
reliéf v obraze tvořený akrylovým tmelem, špachtlí,
plátkovými kovy, barvami, doplněný patinováním
a malbou. 
V průběhu let jsem prošel mnoha etapami, které můj 
současný výtvarný projev definovaly. 
Vyzkoušel jsem nejrůznější postupy od volné grafiky, 
přes sochařinu v kameni i dřevě, až po práci se sklem. 
Všechny tyto fáze mi mnoho daly a vše, co jsem dělal, 
dělal jsem rád. Dnes si zkrátka jen hraji se sklem, 
maluji a žiji si tím svůj sen.